Geo-termer

Geocaching språket är fullt av förkortningar och konstiga ord, här är en liten sammanställning som hjälper dig att navigera genom orddjungeln…

"Info på den här sidan är hämtad från Geobloggen"
 • 1/1 – 5/5 – Svårighetsgrad/terräng (även kallad D/T på engelska). Den första siffran indikerar hur svår en cache är, den andra hur pass krävande terrängen är. 1 är lättast, 5 är svårast, och siffrorna kan anges i 0,5-segment. I cachebeskrivningen är skallan angiven med stjärnor

4 out of 5     2.5 out of 5

 • Archive (sv. arkivera) – Möjligheten finns att arkivera en existerande cache. Detta innebär att cachen helt tas bort från de officiella listorna på geocaching.com. Se även ”Temporary Disable”. En arkiverad geocache kännetäcknas av att cachenamnet är överstruket, se nedan.
Doughnut Lake
 • Attribute (sv. attribut) – Ikoner som visas på en cache-sida för att ge ytterligare information om cachen i fråga, t.ex. gällande framkomlighet, barnvänlighet, etc.

Campfires Truck Driver/RV Scuba gear UV Light Required Special Tool Required Significant Hike May require swimming Available during winter Ticks Camping available

 • Bookmark – En funktion för betalande (premium) medlemmar som innebär att man skapar listor (mappar) med geocacher.
 • Bookmark List – En egenskapad lista över geocacher. Se ”Bookmark”
 • Bug – Se ”Travel Bug”.
 • BYOP (förkortning) – Bring Your Own Pen/Pencil. En förkotning som kan stå på en cache-sida för att meddela andra geocachare att cachen inte innehåller någon penna.
 • Cache – En kortare version av ordet ”geocache”. Se även ”Geocache”.
 • Cacher (sv. cachare) – En person som sysslar med geocaching. Se även ”Geocachare”.
 • Cachesida – Den webbsida som är specifik för en viss cache. Här hittas en beskrivning av cachen, information om svårighetsgrad, koordinaterna, loggar från tidigare besökare, etc.
 • CITO (förkortning) – Cache In Trash Out. CITO är ett initiativ som värnar om miljön. Geocachare ägnar sig åt att städa naturområden, antingen gemensamt under event eller generellt när de vandrar i naturen. I t.ex. Göteborg hålls varje vår ett CITO-event.
 • DNF (förkortning) – Did Not Find. Om en geocachare inte hittar den cache han söker används ofta förkortningen DNF.
 • Earthcache – En cache relaterad till jordens utveckling. Earthcacher kan hittas på viktiga geologiska platser och lär ut hur jorden och marken kommit till.

earthcache_80

 • Event – Ett event är ett tillfälle då geocachare träffas under gemensamma förhållanden. Det kan vara frågan om allt från mindre event med endast ett tiotal deltagare till stora träffar med många hundra personer.
 • FTF (förkortning) – First To Find. Används för att indikera att en person var den första att hitta en specifik cache. Det anses ofta vara prestigefullt att vara FTF på en cache.
 • Geocachare – En person/personer som sysslar med geocaching.
 • Geocache – En burk/låda/behållare som i grunden innehåller en penna och en loggbok som geocachare skriver i.
 • Geocaching – Sporten att med hjälp av GPS leta efter geocacher som andra har gömt.
 • Geocoin – Specialdesignade mynt som har som mål att flyttas från cache till cache. Ett geocoin har även en unik kod printad på sig som gör att folk som flyttar myntet kan logga detta på geocaching.com och myntets färd kan följas online. Se även ”Travel Bug”.

geocoin

 • GPS (förkortning) – Global Positioning System. Satelliter arbetar i samband med en GPS-mottagare för att bestämma din exakta position på jorden.
 • GPSr (förkortning) – GPS Receiver (sv. GPS mottagare). Utrustning för att bestämma din exakta position. Den sak du håller i handen.
 • Kebabcache – En geocahce som loggas under en lunchrast, för att få logga en cache som kebabcache måste man samtidigt äta en kebab på den plats där geocachen ligger. (Med andra ord ta några minuter och njuta av platsen).
 • Mugglare – En term från J.K. Rowlings Harry Potter. En person som inte är medveten om geocaching och vad det är. Geocachare försöker ofta undgå mugglare, då platsen för en cache annars riskerar att avslöjas och i värsta fall förstöras.
 • Multi Cache – En geocache som har ett eller flera ”steg” som måste avklaras för att den slutgiltiga behållaren (cachen) ska hittas. Ofta innehåller steg ett en ledtråd till följande steg, osv.

multi_72

 • Mystery Cache – En geocache som innehåller ett moment där en uppgift måste lösas (t.ex. en gåta) för att koordinaterna till den slutgiltiga behållaren ska fås fram. Här är möjligheterna oändliga!

unknown_72

 • Pocket Query – Möjligheten att sortera bland cacher och downloada koordinaterna till upp till 500 cacher samtidigt inom ett visst område, t.ex. en specifik stad. Detta är dock endast tillgängligt för betalande medlemmar.
 • Puzzle Cache – Se ”Mystery Cache”.
 • Reviewer – En frivillig person som kollar igenom och måste godkänna nya cacher.
 • SWAG (förkortning) – Stuff We All Get. Slangterm för de saker geocachare ofta lämnar i geocacher. Ofta är det frågan om billiga plastsaker, men det kan även vara mer värdefulla föremål.
 • Temporary Disable (sv. tillfälligt avaktivera) – Att tillfälligt ”stänga av” en cache. Detta kan ägaren av en cache göra t.ex. om behållaren försvunnit, loggboken är trasig eller cachen av annan anledning behöver underhållas. Se även ”Archive”.
 • TFTC (förkortning) – Thanks For The Cache. Ett kort och enkelt tack-meddelande som ofta skrivs i loggboken då man hittat en cache.
 • TNLN (förkortning) – Took Nothing Left Nothing (sv. Tog Inget, Lämnade Inget). Skrivs för att indikera att man varken tog något ur behållaren eller lämnade något nytt.
 • Traditional Cache – Den vanligaste cache typen. Här finns inga krångligheter eller uppgifter som ska lösas, utan koordinaterna som läggs ut visar direkt cachens position.

traditional_72

 • Travel Bug (TB) – En bricka som fästs till ett föremål. Målet är ofta att föremålet ska resa från cache till cache. På brickan finns en kod som kan användas för att följa färden online. Se även ”Geocoin”.

travel-bug

 • Watch List – En lista över geocachare som är registrerade att få eventuella nya loggar till en specifik cache, Travel Bug eller ett Geocoin direkt via e-post, i syfte att följa dess utveckling.
"Info på den här sidan är hämtad från Geobloggen"

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: